BÜTÜNLEME SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

 

 

Öğrencilerimizin harf notları  ve  genel not ortalamaları en geç 20.01.2019 tarihine kadar belli olacak olup öğrencilerin aynı gün başarılı olduğu derslerden not yükseltmek amacıyla bütünleme katılmak isteyenlerin Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Öğrenci Bilgi Sisteminden bütünleme butonunu işaretlemeleri gerekmektedir.

 

Notlar ve katsayılar

Madde 20 – (Değişik: 06.03.2018 tarihli ve 2018/03-08 sayılı Senato)

     (1) Fakülte birimlerinde uygulanan mutlak değerlendirme yönteminde esas alınan ham başarı puanlarının harf notu, dörtlük not karşılıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

Ham Başarı Puanı (HBP)

Harf Notu

4’lü Not

Açıklama

88-100

AA

4.00

 

 

Başarılı

81-87

BA

3.50

74-80

BB

3.00

67-73

CB

2.50

60-66

CC

2.00

53-59

DC

1.50

Şartlı Başarılı

46-52

DD

1.00

40-45

FD

0.50

Başarısız

0-39

FF

0.00

(2) Harf notları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:

  1. AA, BA, BB, CB, CC, G notlarından birini almış olan bir öğrenci; o dersi başarmış sayılır.
  2. İlgili dönem sonunda DD ve DC notlarından birini almış olan öğrenci, GNO’su en az 2,00 olmak şartı ile o dersten başarılı sayılır.

 

 

UYARI (1): Ortak zorunlu dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  ,Türk Dili ,Temel Bilgi Teknolojileri ve Üniversite Seçmeli Havuz Derslerinde şartlı geçme yoktur  (DC ve DD başarısızdır).Ortak zorunlu dersler ve Üniversite Seçmeli Havuz Derslerinde AA,BA,BB,CB,CC  notlarından birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Başa Dön