Bildiri sunmak üzere katılacak olduğunuz 1081 İZMİR'in Türkler Tarafından Fethi ve ÇakUluslararası Sempozyumu oturum programı ekte gönderilmiştir.

 

Program için tıklayınız.


Başa Dön