AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Atatürk Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi - Coğrafya
 • Lisansüstü Atatürk Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Atatürk Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi - Coğrafya
 • Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAK. - COĞRAFYA
 • Çiğdem Ünal, İlhan İlter, Bayram yılar,KIRSAL KESİMDE İKAMET EDEN LİSANS ÖĞRENCİLERİN ŞEHİR ALGILARI: NİTEL BİR ANALİZ, Doğu Coğrafya Dergisi, 2013, 18, 29 47
 • ÜNAL ÇİĞDEM,TÜRKİYE’DE BAZI KENTLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÜZEYLERİNİN COĞRAFİ GÖSTERGELERLE BELİRLENMESİ, The Journal of Academic Social Science Studies, 2012, 5, 847 875
 • ÜNAL ÇİĞDEM,TÜRKİYE’DE ŞEHİRLİ VE KÖYLÜ NÜFUSUN MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ (1960-2007), Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Derg., 2009, 9, 67 81
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Hasankale’nin Kuruluş ve Gelişimini Hazırlayan Coğrafî Faktörler, Doğu Coğrafya Dergisi, 1997, 1, 285 303
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Pasinler’de Geleneksel Kýr Meskenleri, Doğu Coğrafya Dergisi, 1997, 1, 271 283
 • ÜNAL ÇİĞDEM,MESCİTLİ (İSPİR-ERZURUM) HEYELANI, Doğu Coğrafya Dergisi, 2000, 1, 193 209
 • ÜNAL ÇİĞDEM,İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE (5.Sınıflar) PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ, Osmangazi Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, 2003, 4, 1 20
 • ÜNAL ÇİĞDEM,ERZURUM’UN TARIM POTANSİYELİ, Doğu Coğrafya, 2003, 8, 189 213
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Erzurum’un Hayvancılık Potansiyeli, Doğu Coğrafya Dergisi, 2004, 9, 257 274
 • ÜNAL ÇİĞDEM,İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER İLE BUNLARIN UYGULANMA SIKLIĞI, Doğu Coğrafya Dergisi, 2004, 9, 15 27
 • ÜNAL ÇİĞDEM,SUKÜLTÜRÜ VE TORTUM ÇAYI HAVZASINDAKİ GELİŞME POTANSİYELİ, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat fak. Sosyal Bilimler dergisi, 2006, 1, 115 141
 • ÜNAL ÇİĞDEM,TOKAT’IN İKLİM ÖZELLİKLERİ, Gaziosmanpaşa Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, 2006, 1, 171 197
 • Çiğdem Ünal, İlhan İlter, Bayram Yılar,KIRSAL KESİMDE İKAMET EDEN LİSANS ÖĞRENCİLERİN ŞEHİR ALGILARI: NİTEL BİR ANALİZ, Doğu Coğrafya dergisi, 2013, 18, 29 47
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Seçilmiş Endeks Göstergeleri, Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitütüsü Dergisi, 2014, 17, 271 289
 • Çiğdem Ünal, Selçuk Ilgaz,I. Kademe İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders kitaplarındaki coğrafya konularının öğrencilerin soru sorma ve eleştiri yapma becerilerine olan katkısı, Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014, 6, 151 167
 • ÜNAL ÇİĞDEM,YENİDEN YERLEŞTİRME SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE BİR ÖRNEK, Türk Coğrafya Dergisi, 1998, 1, 151 163
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Bilişsel Kuramların Coğrafya Eğitimi ve Öğretiminde Uygulanabilirliği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, 16, 345 361
 • ÜNAL ÇİĞDEM,TÜRKİYE’DE İMALAT SANAYİNİN 1.DÜZEY BÖLGELERİNDEKİ GELİŞİMİ VE KARŞILAŞTIRILMASI, Türk Coğrafya Dergisi, 2011, 1, 39 54
 • ÜNAL ÇİĞDEM,İZNİK İLÇESİNİN TURİZM POTANSİYELİ, Türk Coğrafya Dergis, 1997, 1, 197 221
 • ÜNAL ÇİĞDEM,ERZURUM NÜFUSUNUN SOSYOEKONOMİK GÖSTERGELERİ VE DOĞU ANADOLUDAKİ İL MERKEZLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI, Türk Coğrafya Dergisi, 2008, 1, 73 94
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Pasinler Kaplıcalarının Coğrafi Etüdü, Doğu Coğrafya dergisi, 2003, 8, 115 133
 • Çiğdem Ünal, Zeki Başaran,YENİ PROGRAM ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI ( Erzurum), Milli Eğitim Dergisi, 2010, 39, 291 310
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Seçilmiş Endeks Göstergeleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 17, 271 289
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Türkiye Nüfusunun Yaşlanma Endeksi ve Potansiyel Destek Oranlarının Dağılımı, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015, 12, 321 340
 • ÜNAL ÇİĞDEM,İnsani Gelişmişlik Endeksine Göre Türkiye’nin Bölgesel Farklılıkları, Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi, 2008, 6, 89 113
 • Çiğdem Ünal, İlhan ilter,Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime Olan Tutumları (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ABD Örneği), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010, 14, 147 165
 • ÜNAL ÇİĞDEM,TURİZM COĞRAFYASINDA YENİ KAVRAMLAR‘’YAVAŞ ŞEHİRLER ve YAVAŞ TURİZM’’, Doğu Coğrafya Dergisi, 2016, 20, 13- 28
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Changes in the Demographicsof Turkey and Demographic Opportunities,4th International Geography Symposium23 - 26 May, 2016 / Kemer, Antalya, TURKEY,23.05.2016 26.05.2016, Antalya, Kemer, TÜRKİYE, 23.05.2016
 • ÜNAL ÇİĞDEM,ÇELİK MEHMET ALİ,Temporal Change (1984-2015) of Land Use/cover in Çiğli District,3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2016),,19.10.2016 - 24.10.2016, Antalya, TÜRKİYE, 2016
 • Çiğdem ÜNAL, Mehmet Ali Çelik,Temporal Change (1984-2015) of Land Use/cover in Çiğli District, ,3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN ,19-24 Ekim, Antalya, Türkiye, 2016
 • Çiğdem Ünal,Türkiye Nüfus Yapısındaki Değişimler Ve Demografik Fırsatlar,Kemer,23-26 Mayıs, Antalya, Türkiye, 2016
 • Çiğdem Ünal Hüseyin Mertoğlu,. ABD'de ve Türkiye'de Üstün Zekalı Çocukların Sosyal Bilgiler Eğitiminde Ortaya Çıkan Ürünlerin Renzulli'nin Üçlü Zenginleştirme Modeli Ölçeğinde Karşılaştırılması,İstanbul Üniversitesi,22-15 Eylül, İstanbul, Türkiye, 2014
 • Çiğdem Ünal, Fatma Yücel,Kültürel Yozlaşmanın Türk Masal Anlatma Geleneğine Etkisi. ,Faculty of Oriental Studies University Warsaw,12-14 Eylül, Varşova, polonya, 2012
 • Nüfus ve Kalkınma Korelasyonunda Erzurum.,Atatürk Üniversitesi,28-30 Mayıs, Erzurum, Türkiye, 2012
 • Türkiye’de Göç İle Sanayileşme Korelasyonu,İstanbul Üniversitesi,7-10 Eylül, İstanbul, Türkiye, 2011
 • Sürdürülebilir Kentleşme Yaklaşımı ve Coğrafi Göstergeleri. ,İstanbul Üniversitesi,7-10 Eylül, İstanbul, Türkiye, 2011
 • The Distribution of Employment by Economic Sector in Turkey: A Comparison with the EU Countries.,Antalya,2-5 Haziran, Türkiye, 2010
 • Bilişsel Kuramların Coğrafya Eğitiminde Uygulanabilirliliği.,Marmara Üniversitesi,7-9 Ekim , İstanbul, Türkiye, 2009
 • Relationship of Environment-Industry ın Sustaniable Development. İnternational Symposium on Sustaniable Development,International Burc University.,1-3 Haziran, Bosna, 2009
 • Beyşehir Gölü Ekosostemi,Beyşehir,11-13 Mayıs, Konya, Türkiye, 2006
 • Erzurum-Uzundere İlçesinde Seracılık Faaliyetleri,Erzurum,1-3 Temmuz, 1998
 • ÜNAL ÇİĞDEM, Current Topics in Social Sciences, Changes in the Demographics of Turkey and DEMOGRAPHİC Opportunites, ISBN:978-954-07-4135-2, S:704 715, St. Kliment Ohrıdski University Press Sofia, 2016
 • ÜNAL ÇİĞDEM, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Türkiye'de Sanayi ve Ticaret, ISBN:978-605-318-697-7, S:197 228, Pegem Yayınevi, 2016
 • Current Topics in Social Sciences, Changes in the Demographics of Turkey and DEMOGRAPHİC Opportunites, ISBN:978-954-07-4135-2, S:704-715, St. Kliment Ohrıdski University Press Sofia, 2016
 • Coğrafya ’ya Adanmış Bir Ömür PROF. DR. HAYATİ DOĞANAY, Karsın Kentsel Gelişimi, Atatürk Üniv. yayınları
 • Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region, The Distribution of Employment by Economic Sector in Turkey: A Comparison with the EU Countries ( Chapter Sıx), ISBN:1-4438-2986-2, S:57-71, Cambridge Scholars Publishing, 2011
 • Sosyal Proje Geliştirme, ISBN:978-605-364-679-2, S:1-165, Pegem Akademi, 2014
 • Türkiye'de Sanayi, S:1-424, Mega Ofset Matbaacılık, 2010
 • Öğrenme-Öğretme Kuramları ve Coğrafya Eğitimine Yansımaları, ISBN:978-605-89789-0-4, S:1-176, Efser Ofset matbaacılık, 2008
 • Şenkaya İlçesinin Coğrafi Etüdü, ISBN:975-67 55-89-X, S:1-230, Aktif, 2005
 • Şehir Coğrafyası Açısından Tokat, ISBN:975-67 55-88-1, S:1-188, Aktif, 2005
 • 4, (3.10.2016), (Sınıf öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime olan tutumları (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ABD örneği). )
 • (1.4.2016), (Türkiye Nüfusunun Yaşlanma Endeksi ve Potansiyel Destek Oranlarının Dağılımı)
 • 39, (30.6.2016), (Şenkaya’nın Coğrafi Etüdü)
 • 43, (30.4.2016), (Pasinler İlçesinin Coğrafi Etüdü, Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. )
 • I.Kademe İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Coğrafya Konularının Öğrencilerin Soru Sorma ve Eleştiri Yapma Becerilerine Olan Katkısı, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (2500)
 • Türkiye'nin Sanayi Coğrafyası, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (4500)
 • ABD VE TÜRKİYEDE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA SOSYAL BİLGİLER DERSİ VEREN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI (HOPE PROJESİ VE BİLSEM ÖRNEĞİ), Danışman, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (10 000)
 • Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Doğu Coğrafya Dergisi
 • Türk Coğrafya Kurumu Dergisi
 • Türkiye ve ABD'de üstün zekalı çocuklara sosyal bilgiler dersi veren öğretmenlerin görüş ve uygulamaları: Hope Projesi ve BİLSEM örneği, HÜSEYİN MERTOL, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Sosyal bilgiler öğretiminde 5E öğrenme döngüsü modelinin öğrenci başarısına, bilimsel sorgulayıcı-araştırma becerilerine, akademik motivasyona ve öğrenme sürecine etkileri, İLHAN İLTER, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5.sınıf örneği), TEKİN ÇELİKKAYA, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İlköğretim ı. kademe sosyal bilgiler dersindeki iletişim ve sosyal etkileşim becerileri, MÜRTEZA ÖZGENÇLİ, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • VIII. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde yer alan olgu, kavram ve genellemelerin öğretimi ve önemi, RABİA GENÇMEHMETOĞLU, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İlköğretim I. kademe sosyal bilgiler dersinde küme çalışmaları, MUHARREM ŞAHİN, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İlköğretim I. kademe sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretimi, TEKİN ÇELİKKAYA, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İlköğretim beşinci sınıflarda sosyal bilgiler öğretimi ve problem çözme yöntemi, ÖZLEM YILMAZ, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Belcik Çayı Havzası`nın coğrafya etüdü, GÜLPINAR AKBULUT, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Eleşkirt ilçe merkezinin coğrafi etüdü, EMİNE TEYFUR, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Tamamlanmış
 • Çat ilçe merkezinin coğrafi etüdü, DİLEK GÜVEN, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Tamamlanmış
 • MAHALLİ İDARELER, Çalıştay yöneticisi, Yarı Zamanlı, 1.1.2014 - 1.1.2014

ÇALIŞMA ALANLARI

İLETİŞİM

Başa Dön