AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Gazetecilik
 • Lisansüstü ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - İLETİŞİM FAKÜLTESİ - Gazetecilik
 • Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - İLETİŞİM FAKÜLTESİ - RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON
 • BAKAN UFUK,BAKAN UĞUR,MEDYA VE İLETİŞİM EĞİTİMİNDE YENİ NESİL KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ DERSLERİN ANALİZİ: TEMEL YETKİNLİKLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR YAKLAŞIM, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal, 2017, 1 24
 • BAKAN UĞUR,AYDOĞDU KARAASLAN İLKNUR,BİREYSEL FARKLILIKLARIN SOSYAL SERMAYE OLUŞUMUNA ETKİSİ: FACEBOOK VE LINKEDIN KULLANICILARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ, Intermedia International e-journal, 2017, 4, 77 94
 • BAKAN UĞUR,MELEK GİZEM,First and Second Level Intermedia Agenda Setting between International Newspapers and Twitter during the Coverage of the 266th Papal Election, Akdeniz İletişim, 2016, 2, 155 177
 • KÖSE HÜSEYİN,BAKAN UĞUR,Erzurum Yerel Gazetelerinin Hizmet Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi VZA Yöntemiyle Ölçülmesi, İleti-ş-im, 2010, 2, 7 28
 • KÖSE HÜSEYİN,HAN TURGAY,BAKAN UĞUR,The Changing Nature of Communication and Surveillance Phenomena at Synopticon Stage, Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences, 2010, 2, 523 549
 • BAKAN UĞUR,BAKAN UFUK,CRITICAL THINKING LEVELS OF K12 STUDENTS TAKING THEMEDIA LITERACY COURSE, International Journal of Multidisciplinary Thought, 2011, 1, 181 189
 • YAVUZ UĞUR,BAKAN UĞUR,Türkiye de Web Tabanlı Haber Sitelerinin Tasarım Ergonomi Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 2010, 18, 107 116
 • KÖSE HÜSEYİN,BAKAN UĞUR,Mediatic Look of the Relationships of Culture Trade in Anatolia through History and Cultural Marketing,International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges,10.06.2012 12.06.2012, İZMİR, TÜRKİYE, 01.06.2012
 • BAKAN UĞUR,Applications of Turkish Natural Language Processing and Some Improved Models,Journal of History, Literature, Science and Technology (JHLiST),23.06.2010 25.06.2010, Madrid, İSPANYA
 • BAKAN UĞUR,HAN TURGAY,Medya Demokrasi İlişkisi Zemininde Bir Paradoks Unilateral Demokrasi,International Symposium on Democracy and Democracy Education in Europe,11.06.2009 13.06.2009, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 10.11.2010
 • BAKAN UĞUR,Türkiye de AB Sürecinde Siyasal Katılım Düzeyinde Kadın,Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi,13.10.2009 16.10.2009, İZMİR, TÜRKİYE, 10.10.2010
 • BAKAN UĞUR,Critical Thinking Levels of K12 Students Taking the Media Literacy Course,International Conference For Academic Disciplines,10.04.2011 11.04.2011, Gottenheim, ALMANYA, 10.04.2011
 • BAKAN UĞUR,Türkiye de Amerikan Karşıtlığının Karikatürize Tarihi,Ulusal İletişim Kongresi, Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu,13.05.2010 15.05.2010, ERZURUM, TÜRKİYE, 15.09.2011
 • BAKAN UĞUR,E Öğrenim Sistem Yapılanmasında Fayda Maliyet Analizleri,T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu 17. İstatistik Araştırma Sempozyumu,08.05.2008 09.05.2008, AMKARA, TÜRKİYE, 10.11.2009
 • MELEK GİZEM,BAKAN UĞUR,An Examination of Public service broadcasting censorships imposed by Turkish Radio and Television Corporation TRT,2nd International Symposium on Language and Communication: Exploring Novelties,17.06.2013 19.06.2013, İZMİR, TÜRKİYE, 10.06.2013
 • BAKAN UĞUR,BAKAN UFUK, Green Technology in E Learning and Human Capital Global Perspectives, The Influence of Social Media on Education: A Qualitative Content Analysis of Education Ministers of the EU’ Twitter Profile, ISBN:978-605-86159-8-4, S:39 50, MacroWorld, 2016
 • BAKAN UĞUR, MEDYA ve İLETİŞİM POLİTİKALARI Güncel Tartışmalar Düzenlemeler, Eğitim Politikaları Açısından Türkiye'de Medya Okuryazarlığı Projesi, ISBN:978-605-4638-41-3, S:127 154, Tibyan Yayıncılık, 2013
 • BAKAN UĞUR, Medya Mahrem Medyada Mahremiyet Olgusu ve Transparan Bir Yaşamdan Parçalar, Exlibris’te Mahrem Olanın Sunumu, ISBN:9755396019, S:297 320, Ayrıntı, 2011
 • Destekleyici Bir Eğitim Modeli Podcasting , Yürütücü, Araştırma Projesi, Yürütücü, (18000),20.5.2009
 • Engelliler için Yeni Eğitim Ortamları, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (68000),10.4.2008
 • Erzurum da Yayımlanan Yerel Gazetelerin Son Üç Yıllık Hizmet Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi VZA Yöntemiyle Ölçülmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (6500),10.12.2010
 • Yaşlı Bireylerin Egzersiz İle Yaşam Kalitelerinin Geliştirilmesi , Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (18750),24.10.2010
 • Bilgisayar Destekli Halı Tasarımı, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,10.5.2010
 • Engellilerin Yaşam Kalitesine ve Sosyal Gelişimine Yönelik E Öğrenim Projesi, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı,,15.8.2008
 • 2011 Universitelerarası Kış Oyunlarının Görsel Tararım Desteği, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (75000),10.9.2008
 • II Meşrutiyet in İlanıyla Birlikte Yayın Hayatına Başlayan Farklı Politik Çizgilerdeki 5 Gazetenin Osmanlı Siyasal Ortamını Biçimlendirici Etkisi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,20.10.2011
 • 0387 TGSD DİŞ HEKİMLİĞİNDE PREKLİNİK EĞİTİMİ İÇİN DENTAL SİMÜLATÖR GELİŞTİRİLMESİ, Araştırmacı, Sanayi Tezleri Programı(SAN-TEZ) Projesi, Araştırmacı, (74100),4.6.2016
 • Uluslararası Görsel İletişim ve Sinematik Sanatlar Jürili Karma Sergisi, 10. Çizgi Film Festivali-Kütahya, 4.5.2016
 • SMALLART V KÜÇÜK İŞLER SERGİSİ, AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ, 9.12.2016
 • Zaman ve İnsan konulu Ulusal Fotoğraf Sergisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi, 7.12.2016

ÇALIŞMA ALANLARI

İLETİŞİM

Başa Dön