AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Gazetecilik
 • Lisansüstü ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - İLETİŞİM FAKÜLTESİ - Gazetecilik
 • Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - İLETİŞİM FAKÜLTESİ - RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON
 • BAKAN UĞUR,GELENEKSEL MEDYANIN YENİ MEDYAYLA ENTEGRASYONU: WASHINGTON POST ÖRNEĞİ, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2017, 263 287
 • BAKAN UĞUR,BAKAN UFUK,FACEBOOK’TA AİLE İLİŞKİLERİ VE SOSYAL MEDYA ADANMIŞLIĞINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, 9, 54 68
 • BAKAN UFUK,BAKAN UĞUR,MEDYA VE İLETİŞİM EĞİTİMİNDE YENİ NESİL KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ DERSLERİN ANALİZİ: TEMEL YETKİNLİKLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR YAKLAŞIM, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal, 2017, 1 24
 • BAKAN UĞUR,AYDOĞDU KARAASLAN İLKNUR,BİREYSEL FARKLILIKLARIN SOSYAL SERMAYE OLUŞUMUNA ETKİSİ: FACEBOOK VE LINKEDIN KULLANICILARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ, Intermedia International e-journal, 2017, 4, 77 94
 • BAKAN UĞUR,MELEK GİZEM,First and Second Level Intermedia Agenda Setting between International Newspapers and Twitter during the Coverage of the 266th Papal Election, Akdeniz İletişim, 2016, 2, 155 177
 • KÖSE HÜSEYİN,BAKAN UĞUR,Erzurum Yerel Gazetelerinin Hizmet Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi VZA Yöntemiyle Ölçülmesi, İleti-ş-im, 2010, 2, 7 28
 • KÖSE HÜSEYİN,HAN TURGAY,BAKAN UĞUR,The Changing Nature of Communication and Surveillance Phenomena at Synopticon Stage, Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences, 2010, 2, 523 549
 • BAKAN UĞUR,BAKAN UFUK,CRITICAL THINKING LEVELS OF K12 STUDENTS TAKING THEMEDIA LITERACY COURSE, International Journal of Multidisciplinary Thought, 2011, 1, 181 189
 • YAVUZ UĞUR,BAKAN UĞUR,Türkiye de Web Tabanlı Haber Sitelerinin Tasarım Ergonomi Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 2010, 18, 107 116
 • BAKAN UĞUR,HAN TURGAY,Examining Safety and Privacy Risk Levels of the HighSchool Students: A Study of SNS Users,9th LUMEN International Scientific Conference Communicative Action Transdisciplinarity in the Ethical Society,24.11.2017 25.11.2017, Targoviste, ROMANYA, 01.12.2017
 • BAKAN UĞUR,Understanding the Effect of Facebook Users on the Experienceof High School Students‟ Sexual Assault,3rd Central Eastern European LUMEN International Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences,08.06.2017 10.06.2017, Chisinau, MOLDOVA, 30.09.2017
 • KÖSE HÜSEYİN,BAKAN UĞUR,Mediatic Look of the Relationships of Culture Trade in Anatolia through History and Cultural Marketing,International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges,10.06.2012 12.06.2012, İZMİR, TÜRKİYE, 01.06.2012
 • BAKAN UĞUR,Applications of Turkish Natural Language Processing and Some Improved Models,Journal of History, Literature, Science and Technology (JHLiST),23.06.2010 25.06.2010, Madrid, İSPANYA
 • BAKAN UĞUR,HAN TURGAY,Medya Demokrasi İlişkisi Zemininde Bir Paradoks Unilateral Demokrasi,International Symposium on Democracy and Democracy Education in Europe,11.06.2009 13.06.2009, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 10.11.2010
 • BAKAN UĞUR,Türkiye de AB Sürecinde Siyasal Katılım Düzeyinde Kadın,Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi,13.10.2009 16.10.2009, İZMİR, TÜRKİYE, 10.10.2010
 • BAKAN UĞUR,Critical Thinking Levels of K12 Students Taking the Media Literacy Course,International Conference For Academic Disciplines,10.04.2011 11.04.2011, Gottenheim, ALMANYA, 10.04.2011
 • BAKAN UĞUR,Türkiye de Amerikan Karşıtlığının Karikatürize Tarihi,Ulusal İletişim Kongresi, Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu,13.05.2010 15.05.2010, ERZURUM, TÜRKİYE, 15.09.2011
 • BAKAN UĞUR,E Öğrenim Sistem Yapılanmasında Fayda Maliyet Analizleri,T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu 17. İstatistik Araştırma Sempozyumu,08.05.2008 09.05.2008, AMKARA, TÜRKİYE, 10.11.2009
 • MELEK GİZEM,BAKAN UĞUR,An Examination of Public service broadcasting censorships imposed by Turkish Radio and Television Corporation TRT,2nd International Symposium on Language and Communication: Exploring Novelties,17.06.2013 19.06.2013, İZMİR, TÜRKİYE, 10.06.2013
 • BAKAN UĞUR,BAKAN UFUK, Green Technology in E Learning and Human Capital Global Perspectives, The Influence of Social Media on Education: A Qualitative Content Analysis of Education Ministers of the EU’ Twitter Profile, ISBN:978-605-86159-8-4, S:39 50, MacroWorld, 2016
 • BAKAN UĞUR, MEDYA ve İLETİŞİM POLİTİKALARI Güncel Tartışmalar Düzenlemeler, Eğitim Politikaları Açısından Türkiye'de Medya Okuryazarlığı Projesi, ISBN:978-605-4638-41-3, S:127 154, Tibyan Yayıncılık, 2013
 • BAKAN UĞUR, Medya Mahrem Medyada Mahremiyet Olgusu ve Transparan Bir Yaşamdan Parçalar, Exlibris’te Mahrem Olanın Sunumu, ISBN:9755396019, S:297 320, Ayrıntı, 2011
 • Destekleyici Bir Eğitim Modeli Podcasting , Yürütücü, Araştırma Projesi, Yürütücü, (18000),20.5.2009
 • Engelliler için Yeni Eğitim Ortamları, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (68000),10.4.2008
 • Erzurum da Yayımlanan Yerel Gazetelerin Son Üç Yıllık Hizmet Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi VZA Yöntemiyle Ölçülmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (6500),10.12.2010
 • Yaşlı Bireylerin Egzersiz İle Yaşam Kalitelerinin Geliştirilmesi , Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (18750),24.10.2010
 • Bilgisayar Destekli Halı Tasarımı, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,10.5.2010
 • Engellilerin Yaşam Kalitesine ve Sosyal Gelişimine Yönelik E Öğrenim Projesi, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı,,15.8.2008
 • 2011 Universitelerarası Kış Oyunlarının Görsel Tararım Desteği, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (75000),10.9.2008
 • II Meşrutiyet in İlanıyla Birlikte Yayın Hayatına Başlayan Farklı Politik Çizgilerdeki 5 Gazetenin Osmanlı Siyasal Ortamını Biçimlendirici Etkisi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,20.10.2011
 • 0387 TGSD DİŞ HEKİMLİĞİNDE PREKLİNİK EĞİTİMİ İÇİN DENTAL SİMÜLATÖR GELİŞTİRİLMESİ, Araştırmacı, Sanayi Tezleri Programı(SAN-TEZ) Projesi, Araştırmacı, (74100),4.6.2016
 • Uluslararası Görsel İletişim ve Sinematik Sanatlar Jürili Karma Sergisi, 10. Çizgi Film Festivali-Kütahya, 4.5.2016
 • SMALLART V KÜÇÜK İŞLER SERGİSİ, AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ, 9.12.2016
 • Zaman ve İnsan konulu Ulusal Fotoğraf Sergisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi, 7.12.2016

ÇALIŞMA ALANLARI

İLETİŞİM

Başa Dön